Bán đất trang trại, nghỉ dưỡng | Bán bất động sản trang trại, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng, diện tích trên 500m²

Bạn đang xem 3 tin rao trong tổng số 3 tin Bán đất trang trại, nghỉ dưỡng Huyện Đam Rông, Lâm Đồng, diện tích trên 500m².
Bán đất rừng lâm đồng **ha đã có sổ và trồng rừng.
Bán đất rừng lâm đồng **ha đã có sổ và trồng rừng.
Bán gấp hoặc hợp tác cổ phần DA trang trại đã có thu hoạch * tỷ/năm
Bán gấp hoặc hợp tác cổ phần DA trang trại đã có thu hoạch * tỷ/năm
SỞ HỮU VƯỜN SẦU RIÊNG MUSAKING - TRANG TRẠI
SỞ HỮU VƯỜN SẦU RIÊNG MUSAKING - TRANG TRẠI
Sở hữu vườn sầu riêng musaking - trang trại
4.000 m²
700 Triệu
Mặt tiền: ---
Chiều sâu: ---
Hướng: ---