Bán đất trang trại, nghỉ dưỡng | Bán bất động sản trang trại, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng, giá từ 10 tỷ đến 20 tỷ

Bạn đang xem 2 tin rao trong tổng số 2 tin Bán đất trang trại, nghỉ dưỡng Huyện Đam Rông, Lâm Đồng, giá từ 10 tỷ đến 20 tỷ.
Bán đất rừng lâm đồng **ha đã có sổ và trồng rừng.
Bán đất rừng lâm đồng **ha đã có sổ và trồng rừng.
Bán gấp hoặc hợp tác cổ phần DA trang trại đã có thu hoạch * tỷ/năm
Bán gấp hoặc hợp tác cổ phần DA trang trại đã có thu hoạch * tỷ/năm