Nam Hồng New City

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hùng
  • Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Bắc Giang, Bắc Giang
  • Quy mô: 7,75 HA