Oriana Residences

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Việt Thanh
  • Tuy Hòa, Phú Yên
  • Quy mô: 8,4 HA

SHOPHOUSE THE SEAHARA PHÚ YÊN

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
  • Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên
  • Quy mô: 2,6 HA