Ariyana Center Hải Hà

  • Chủ đầu tư: Liên danh Ariyana và Ana Homes
  • Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh
  • Quy mô: 8,91 HA

Sun Grand City Feria

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group
  • Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
  • Quy mô: 20 HA

Tuần Châu Marina

  • Chủ đầu tư: Gami Group
  • , Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh
  • Quy mô: 200ha