STELLA OCEAN PARK PHAN THIẾT

  • Chủ đầu tư: Kita Group
  • Phan Thiết, Bình Thuận
  • Quy mô: N/A