River Garden Residences

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn SwanCity
  • Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Quy mô: 2 BLOCK