Căn Hộ BRG Legend Hải Phòng

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn BRG
  • Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Quy mô: 8,318 M2

Hoàng Huy Grand Tower Hải Phòng

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
  • Sở Dầu, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Quy mô: 1.2 HA