Mặt bằng - Căn Hộ Cao Cấp De 1st Quantum

De 1st QuanTum Huế bao gồm 6 block với hơn 2.000 căn hộ. Giai đoạn đầu tiên chủ đầu tư sẽ cho ra mắt block C14 với tổng 14 tầng và 119 căn hộ.

Diện tích căn hộ đa dạng, thiết kế căn hộ gồm 1 hoặc 2 phòng ngủ.

Mặt bằng tầng điển hình

Mặt bằng tầng 2 - De 1St Quantum Hue
Mặt bằng tầng 2 - De 1St Quantum Hue

Mặt bằng tầng 3 - De 1St Quantum Hue
Mặt bằng tầng 3 - De 1St Quantum Hue

Mặt bằng tầng 4 - 13 - De 1St Quantum Hue

Chi tiết sản phẩm căn hộ

Dự án De 1St Quantum sẽ bao gồm 10 loại thiết kế căn hộ gồm:

Căn hộ A1 45.40m2 (1PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 25m2.
 • Phòng ngủ 10.8m2.
 • Phòng tắm 3.2m2.
 • Lô gia 6.4m2.

Căn hộ A1 dự án De 1st Quantum

Căn hộ A2 52.80m2 (1PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 27m2.
 • Phòng ngủ 12.8m2.
 • Phòng tắm 3.5m2.
 • Lô gia 6m2.

Căn hộ A2 dự án De 1st Quantum

Căn hộ A3 46.60m2 (1PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 20m2.
 • Phòng ngủ 12.6m2.
 • Phòng tắm 4.0m2.
 • Lô gia 10.0m2.

Căn hộ A3 dự án De 1st Quantum

Căn hộ A4 (1PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 22m2.
 • Phòng ngủ 14m2.
 • Phòng tắm 4m2.
 • Lô gia 9.4m2.

Căn hộ B1 58.80m2 (2PN+2WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 23m2.
 • Phòng ngủ 01 8.6m2.
 • Phòng tắm 01 3.2m2.
 • Phòng ngủ 02 9m2
 • Phòng tắm 02 2.1m2
 • Lô gia 6.2m2.

Căn hộ B1 dự án De 1st Quantum

Căn hộ B2 61.40m2 (2PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 28.5m2.
 • Phòng ngủ 01 11.4m2.
 • Phòng tắm 01 3.2m2.
 • Phòng ngủ 02 11.4m2
 • Lô gia 6.2m2.

Căn hộ B2 dự án De 1st Quantum

Căn hộ B3 77.10m2 (1PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 34m2.
 • Phòng ngủ 01 10m2.
 • Phòng tắm 01 4.0m2.
 • Phòng ngủ 02 15.5m2
 • Phòng tắm 02 4.8m2.
 • Lô gia 6.2m2.

Căn hộ B4  71.30m2 (2PN+2WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 28.9m2.
 • Phòng ngủ 01 10m2.
 • Phòng tắm 01 4.0m2.
 • Phòng ngủ 02 17.0m2
 • Phòng tắm 02 4.8m2.
 • Lô gia 6.6m2.

Căn hộ B5 50.60m2 (2PN+2WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 19.5m2.
 • Phòng ngủ 01 8.5m2.
 • Phòng tắm 01 3.2m2.
 • Phòng ngủ 02 8.5m2
 • Phòng tắm 02 3.2m2.
 • Lô gia 7.7m2.

Căn hộ B5 dự án De 1st Quantum

Căn hộ B6 50.60m2 (2PN+1WC):

 • Phòng khách+bếp+ăn 24.5m2.
 • Phòng ngủ 01 11.4m2.
 • Phòng tắm 01 4.0m2.
 • Phòng ngủ 02 11.4m2
 • Lô gia 5.7m2.

Căn hộ B6 dự án De 1st Quantum

Chủ đầu tư dự án

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh

16 Trần Quý Cáp, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Xem thêm thông tin chủ đầu tư