Phú Cường MêKông

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường MêKông
  • Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang
  • Quy mô: 1,79 HA

The New City Châu Đốc

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh
  • Núi Sam, Châu Đốc, An Giang
  • Quy mô: 106,73 HA