Dự án tại Cà Mau T06/2024

Happy Home
Giá: 14 Triệu/m²
Quy mô: 194ha
Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268
Thành phố Cà Mau, Cà Mau