FLC Legacy Kontum

  • Chủ đầu tư: FLC Group
  • Trường Chinh, Thắng Lợi, KonTum, Kon Tum
  • Quy mô: 17,9 ha