Đại Từ Garden City Thái Nguyên

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nalico Đại Từ
  • Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên
  • Quy mô: 8,51 HA

Khu đô thị Kosy Sông Công

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Kosy
  • , Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên
  • Quy mô: 38.78 ha