Dự án tại Thanh Hóa T01/2023

Nam Cổ Đam Bỉm Sơn Thanh Hóa
Giá: Đang cập nhật
Quy mô: 26,8 HA
Công Ty Cổ Phần May - Diêm Sài Gòn
Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa