Landora Aroma Bắc Ninh

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Sơn
  • Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Quy mô: 138.549,6 M2

Khu đô thị Hải Quân Tam Giang

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hải Quân
  • Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh
  • Quy mô: 9,6 HA