Green Home Quy Nhơn

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐT & XD KIM CÚC
  • , Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: 18ha