The Empire Đà Nẵng

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire
  • Hoàng Sa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Quy mô: N/A