Khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ

  • Chủ đầu tư: T&T Group
  • Thạch Bình, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Quy mô: 49.91 HA

Khu đô thị Hàm Nghi

  • Chủ đầu tư: Chủ đầu tư Không xác định
  • Thạch Hạ, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Quy mô: 136,8 HA

Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf and Resort

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành
  • Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  • Quy mô: 121,2 HA