Dự án Legacy Hill Hòa Bình

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Bất động sản HASKY Hoà Bình
  • Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình
  • Quy mô: 60 HA