Khu đô thị Green City Thanh Hóa

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần HIKARU
  • Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa
  • Quy mô: 39 HA

Nam Cổ Đam Bỉm Sơn Thanh Hóa

  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần May - Diêm Sài Gòn
  • Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  • Quy mô: 26,8 HA