Mekong City

  • Chủ đầu tư: Hoàng Quân MêKông
  • Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long
  • Quy mô: 40 ha