Mặt bằng - Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf and Resort

Đang cập nhật..

Chủ đầu tư dự án

Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành

Thôn Thành Vân, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

0393582666

Đang cập nhật

Xem thêm thông tin chủ đầu tư