Mặt bằng - Khu dân cư Nhơn Đức - Vạn Phát Hưng

Tổng số nền đất: 382 nền đất xây dựng nhà liên kế:

  • Diện tích 5x19:     191 nền  (có 8 nền góc).
  • Diện tích 5x20:     191 nền  (có 8 nền góc).
  • Diện tích 7x20:     28 nền
  • Diện tích 7x24:     26 nền

Tiêu chuẩn xây dựng nhà liên kế: 

Loại 1:

  • Tổng diện tích 95 - 167.5m2
  • Diện tích xây dựng: 70 - 85m2
  • Tầng cao xây dựng: 3 tầng ( 1 trệt 2 lầu )

Loại 2:

  • Tổng diện tích 140 - 373.2m2
  • Diện tích xây dựng: 98 - 185m2
  • Tầng cao xây dựng: 5 tầng ( 1 trệt 3 lầu 1 áp mái )

Chủ đầu tư dự án

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM

Đang cập nhật

contact@vanphathung.com.vn

Xem thêm thông tin chủ đầu tư