Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Crystal Bay
  • Yên Ninh, Mỹ Bình, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
  • Quy mô: 3.6 ha