TNG Hà Long Golf & Resort

  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam
  • Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Quy mô: 420 HA