Venezia Beach Bình Thuận

Venezia Beach Bình Thuận

Xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận
Đang mở bán
Phụ trách dự án
HOTLINE
614-616-618 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
0898485585
Nhận thông tin dự án