Penthouse là gì

Penthouse là từ khoá được khách hàng tìm kiếm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là từ khoá trùng tên một bộ phim cùng tên của Hàn Quốc. Tuy Penthouse ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến căn hộ thuộc về chủ đề bất động sản.