Chi tiết Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản

15/03/2023 - 13:30
|

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ: Về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Theo: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ