Dán tờ rơi lên cột điện, có bị phạt?

09/04/2021 - 11:27

Những cột điện gần nhà tôi bị dán với những lời quảng cáo mua bán nhà đất gây mất mỹ quan đô thị. (Đỗ Minh)

Dán thông tin mua bán nhà đất trên cột điện

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại Điều 42 Khoản 2 Nghị định 28/2017 / NĐ-CP, cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành vi treo, đặt, dán, vẽ các vật phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mại trên cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh trong các địa điểm công cộng như sau:

- Từ một đến hai triệu đồng để người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

- Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định 158/2013 / NĐ-CP, mức phạt trên áp dụng đối với những người vi phạm quy định. Phạt tiền gấp đôi đối với hành vi vi phạm của tổ chức.

Người đăng thông tin mua bán nhà đất trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng (nếu tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ hai triệu đồng đến 4 triệu đồng).

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm quy tắc hành chính là mức tiền phạt trung bình được quy định đối với hành vi này. Trong các tình tiết giảm nhẹ, mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không vượt quá mức tiền phạt tối thiểu. Nếu có tình tiết tăng nặng thì có thể tăng mức tiền phạt, nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Theo Nghị định 158/2013 / NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan thanh tra, ... có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện. , Cột điện, cột đèn giao thông, cây xanh nơi công cộng.

Theo House Viet Biên tập | Vnexpress