Hỏi về chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

02/04/2022 - 08:48
|
Năm 2019, tôi chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, chuyển mục đích từ trồng lúa sang đất ở để xây dựng nhà ở.

Năm 2021, do làm ăn khó khăn nên tôi bán đất đã đổi để trả nợ, tôi có nhu cầu đất ở nên xin phép Nhà nước chuyển mục đích lại từ đất nông nghiệp. sang đất ở vào năm 2021 và đã được cơ quan Nhà nước chấp thuận.

Sau khi làm thủ tục chuyển mục đích và nộp hồ sơ vào Trung tâm hành chính công của huyện để chờ kết quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức, tỉnh Long An trả lời với lý do năm 2019 tôi có. đã thay đổi phần. Đã hết chỉ tiêu nên năm 2021 không cho tôi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nữa.

Xin hỏi có quy định nào về việc chuyển mục đích sử dụng đất một lần và không được phép chuyển mục đích lần thứ hai không? Việc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức trả lời bằng văn bản cho người dân là đúng hay sai? Làm thế nào để tôi làm điều đó đúng? Cảm ơn bạn.

Nguyễn Hòa (Long An) ...

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, phản hồi như sau:

Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. ”

Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, làm muối, nuôi trồng thủy sản dưới dạng ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác thuộc nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng ”.

Cho nên, Việc chuyển mục đích sử dụng đất ngoài nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào quyết định của Nhà nước về mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (xác định nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện; xác định loại đất cần chuyển mục đích sử dụng; xác định nhu cầu sử dụng đất). quy mô, vị trí của công trình, dự án).

Vì vậy, đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp huyện nơi có đất để được giải đáp cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương. Trường hợp công dân nhận thấy quyền của mình bị xâm phạm thì có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.