Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ : Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

27/08/2018 - 06:38

 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ : Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hồ Chí Minh. Houseviet.vn xin được tổng hợp và gửi đến quý bạn đọc.

 

Theo Houseviet Tổng hợp