Quy định mới về sổ đỏ đứng tên từ 2 người trở lên

25/09/2020 - 15:00

Theo quy định, người dân được làm sổ đỏ đứng tên 2 người trở lên nếu là đồng sở hữu. Thủ tục để làm sổ đỏ cũng yêu cầu bổ sung một số giấy tờ chứng minh.

Theo quy định, sổ đỏ có thể đứng tên 2 hoặc 3 người nếu là đồng sở hữu. Do đó quy trình hai người đứng tên sổ đỏ hoặc nhiều người cùng đứng tên khi sang tên sổ đỏ tại trụ sở UBND huyện (khi cấp “sổ đỏ” của huyện. ), Văn phòng Đăng ký nhà đất của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu “Sổ đỏ” do UBND tỉnh, thành phố cấp) phải có giấy tờ chứng minh là tài sản chung.


Quyền sở hữu sổ đỏ đứng tên cho 2 người trở lên.

Trường hợp 1: 2 người đứng tên sổ đỏ là vợ chồng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, cũng như vấn đề đăng ký tài sản, quyền sử dụng đối với tài sản chung thuộc diện phải đăng ký quyền sử dụng tài sản thì trên giấy chứng nhận phải ghi tên cả vợ và chồng.

Theo đó, quyền sử dụng, sở hữu nhà, đất là tài sản phải đăng ký nên việc ghi tên vợ chồng là đúng quy định. Ngoài ra, Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định Sổ đỏ phải đứng tên vợ chồng nếu quyền sử dụng đất, tài sản ở và quyền sở hữu đất thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Không có thỏa thuận nào khác.

Nếu tài sản được xác lập trong thời kỳ hôn nhân thì về nguyên tắc là tài sản riêng của vợ, chồng. Do đó, khi đăng ký, sổ đỏ mặc nhiên được ghi tên hai người trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Trường hợp 2: Hai người đứng tên sổ đỏ trở lên không phải là vợ chồng

Trong trường hợp này, thủ tục đăng ký cấp Sổ đỏ theo nguyên tắc chung là cấp Sổ đỏ đứng tên các chủ sở hữu chung (đồng sở hữu)


Sổ đỏ nhiều người đứng tên cần những giấy tờ gì?

Đối với đồng sở hữu không phải là vợ chồng, giấy tờ chứng minh bao gồm:

Trường hợp đăng ký tài sản là nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng thì:

  • Sổ hộ khẩu
  • Giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc mua bán nhà đất của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
  • Văn bản tặng cho, thừa kế chung.

Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình, bạn phải làm văn bản gửi UBND quận, huyện nơi cư trú để được yêu cầu đứng tên cả hai vợ chồng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo House Viet Biên tập | Mua bán nhà đất