Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn cấp sổ hồng nhà sở hữu chung

29/01/2021 - 13:47

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản (ngày 27/1) về việc cấp sổ hồng đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ và căn hộ thuộc sở hữu chung của nhiều người.

Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn cấp sổ hồng nhà sở hữu chung
Ảnh minh họa.

Với nhà chung cư, Sở Xây dựng TP cho rằng, việc xác định vị trí, diện tích chung, riêng đối với nhà chung cư cần xem xét thời điểm phê duyệt dự án, thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ để áp dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà chung cư được đầu tư xây dựng trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2006) thì việc xác định diện tích thuộc sở hữu chung, riêng trong nhà chung cư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trong Công văn 144 ngày 25/11/2009.

Theo đó, hướng dẫn của Bộ nêu rõ: Đối với nhà chung cư được xây dựng trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực thì việc xác định diện tích thuộc sở hữu chung, riêng trong nhà chung cư cần xem xét theo nội dung hợp đồng mua bán nhà ở mà chủ đầu tư đã ký với khách hàng và các giấy tờ liên quan, dự án.

Đối với nhà chung cư đầu tư xây dựng sau ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2015) thì Điều 100 và Điều 101 của Luật này quy định phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư và việc xác định diện tích sử dụng của căn hộ, các khu vực khác trong nhà chung cư.

Đối với nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Điều 90 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Phụ lục 4 Thông tư 15/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì không yêu cầu nội dung xác định vị trí, diện tích sử dụng chung, riêng trong giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, tại Điều 208 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc xác lập sở hữu chung như sau: “Sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán”.

Mặt khác, tại Thông tư số 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cụ thể, đối với nhà ở riêng lẻ, hình thức sở hữu ghi “sở hữu riêng” trong trường hợp căn hộ thuộc sở hữu của một chủ sở hữu; ghi “thuộc sở hữu chung” nếu căn hộ chung cư thuộc sở hữu chung của nhiều chủ sở hữu.

Trường hợp căn hộ có phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung thì ghi tương ứng từng hình thức sở hữu và phần diện tích kèm theo. Ví dụ: "Riêng 50 m2, chung 20 m2".

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đối chiếu các trường hợp cụ thể từng thời điểm phê duyệt dự án, thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ với quy định của pháp luật để đảm bảo đúng quy định. tránh phát sinh khiếu kiện, khiếu nại sau khi có sổ hồng”- ý kiến ​​của Sở Xây dựng.

Theo Báo Pháp Luật