Nhà ở xã hội PISICO

  • Chủ đầu tư: Chủ đầu tư Không xác định
  • Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: 0.57 HA

EcoHome Nhơn Bình

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capital House
  • Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: 4,6 HA