Golden City Tây Ninh

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng
  • 2, Tây Ninh, Tây Ninh
  • Quy mô: 33.500 M²