Chủ đầu tư dự án
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng
Số 90 Nguyễn Thái Học, khu phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
N/A
Xem thêm thông tin chủ đầu tư