Tiện ích - Nhà ở xã hội PISICO

Là một dự án nhà ở xã hội, rất khó để người dân yêu cầu các hạng mục tiện ích cao cấp, dẫu vậy, bên trong dự án nhà ở xã hội Pisico Quy Nhơn vẫn có các tiện ích cơ bản để phục vụ nhu cầu sống của cộng đồng dân cư.

Chủ đầu tư dự án