Vì sao công nghệ bất động sản (proptech) vẫn chưa thay thế được sàn giao dịch truyền thống?

Khi công nghệ bất động sản (proptech) manh nha hình thành trên thị trường kinh doanh địa ốc tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng đây là một cuộc cách mạng toàn diện đối với ngành bất động sản và điều này sẽ lấy đi vai trò tiếp thị của các chuyên viên môi giới bất động sản truyền thống.