Duyệt điều chỉnh quy hoạch quận Tân Phú, Tp.HCM

14/03/2017 - 01:03

 

Tp.HCM vừa duyệt quy hoạch điều chỉnh quận Tân Phú nhưng vẫn giữ nguyên nhiều đoạn đường. Theo đó, có những đoạn đường trước đây đã quy hoạch rộng lên 16m nay vẫn giữ nguyên hiện trạng 13m không thay đổi.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM, cho biết phần đường giao thông của một số khu vực quận Tân Phú được điều chỉnh, cụ thể như sau:

Đường mới mở (chưa được đặt tên), nối từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường Nguyễn Thế Truyện được điều chỉnh quy hoạch từ lộ giới 16m còn 13m như hiện trạng. Tương tự, đường Lê Quang Chiểu cũng được điều chỉnh quy hoạch từ lộ giới 16m còn 13m như hiện trạng.

Cũng theo Sở Quy hoạch kiến trúc về phần điều chỉnh quy hoạch khu dân cư, UBND quận Tân Phú có đề xuất được điều chỉnh quy hoạch 40 ô phố. Trong đó, đa phần các ô phố được quy hoạch là đất công viên cây xanh, đất công trình công cộng, đất giáo dục, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ và đường giao thông. Quận Tân Phú đề xuất điều chỉnh quy hoạch phần lớn thành đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang và đất nhóm nhà ở xây dựng mới.

 

Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch cần xem xét lợi ích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: CTV

 

Tuy nhiên Sở Quy hoạch kiến trúc và các sở ngành liên quan thống nhất chỉ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại 22 ô phố và rà soát lại nội dung điều chỉnh trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Theo lý giải của Sở Quy hoạch kiến trúc, việc rà soát lại quy hoạch đô thị và định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở, nhằm mục tiêu tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống tại khu đô thị trong tương lai, tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì thế, việc điều chỉnh quy hoạch cần phải xem xét, cân nhắc kỹ theo nguyên tắc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiến tới phát triển bền vững vừa hạn chế gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân trong khu vực quy hoạch.

Cũng theo Sở Quy hoạch kiến trúc, quy hoạch quận Tân Phú chỉ cần điều chỉnh tại các khu vực quy hoạch bất cập hoặc thiếu tính khả thi; không cần điều chỉnh quy hoạch các khu vực đã có quy hoạch phù hợp, hợp lý nhằm giảm tác động đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của đồ án quy hoạch.

Vấn đề quan trọng khi điều chỉnh là phải xác định được nguồn lực thực hiện theo quy hoạch. Trong điều kiện kinh tế - xã hội chưa thể xác định được nguồn lực thực hiện từ ngân sách thì phải có các giải pháp về cơ chế chính sách để thực hiện xã hội hóa theo hướng hấp dẫn, thu hút các thành phần kinh tế tham gia thực hiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch.

Theo Một thế giới