Nút giao Mỹ Thủy tăng vốn đầu tư thêm 1.600 tỷ đồng

10/07/2022 - 10:26
|

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án Nút giao Mỹ Thủy từ hơn 1.998 tỷ đồng lên hơn 3.622 tỷ đồng.

Ngày 8/7, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua việc tăng vốn cho dự án nút giao thông Mỹ Thủy và hai cầu tại Tp Thủ Đức là cầu Tăng Long và cầu Ông Nhiêu. . .

Các đại biểu HĐND TP thông qua việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án từ hơn 1.998 tỷ đồng lên hơn 3.622 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án được thay đổi từ 2016 - 2021 sang 2015 - 2025.

Dự án được chuyển từ nhóm B sang nhóm A và tách thành hai thành phần cụ thể gồm đầu tư xây dựng và đền bù, giải phóng mặt bằng.

Hình: Internet

Nút giao Mỹ Thủy đã hoàn thành nghiệm thu một số hạng mục trong giai đoạn 1 gồm cầu Kỳ Hà 3, một nhánh cầu vượt Vành đai 2, hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đến Cảng Cát Lái. Các yếu tố còn lại của giai đoạn 1 như đường nhánh bờ trái và phải rạch Mỹ Thủy tạm dừng do vướng mặt bằng.

Đối với giai đoạn 2 như cầu Kỳ Hà 4 và đường rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đến cảng Cát Lái, cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đến cầu Phú Mỹ, do chưa có mặt bằng thiết kế và thi công nên chưa phê duyệt thiết kế.

Về công tác giải phóng mặt bằng, kinh phí giải phóng mặt bằng năm 2016 được phê duyệt trước đó là 504 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa thực hiện được giá đền bù nên giá đền bù đã thay đổi, không còn phù hợp.

Theo UBND TP.HCM, nguyên nhân tăng vốn đầu tư là do dự án chậm tiến độ do ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Đồng thời, dự án sẽ được kéo dài để sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án Nút giao thông Mỹ Thủy được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2015. Giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng nút giao Mỹ Thủy theo hình thức nút giao khác mức có tổng mức đầu tư 837 tỷ đồng được khởi công từ tháng 6/2016.

Đến tháng 2/2020, dự án sẽ bắt đầu xây dựng giai đoạn 2. Hiện đã hoàn thành công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục giai đoạn 1 như cầu Kỳ Hà 3; Nhánh cầu vượt đường vành đai 2; Hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái; và giai đoạn 2 là cầu Mỹ Thủy 3. Các yếu tố còn lại của giai đoạn 1 là đường nhánh bờ trái và phải rạch Mỹ Thủy tạm thời ngừng do vướng giải phóng mặt bằng.

Các hạng mục của giai đoạn 2 dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy bao gồm Kỳ Hà 4, đường rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đến cảng Cát Lái và cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đến cầu Phú Mỹ, chưa được phê duyệt thiết kế do chưa có mặt bằng.

Tổng hợp | moitruongvadothi.vn