UBND Tỉnh Quảng Ninh gỡ rối vướng mắc khu đô thị Hạ Long Xanh

28/10/2018 - 14:39

 

UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh tại cuộc họp nghe Vingroup báo cáo 1 số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên

 

Theo GBND Tổng hợp