Rủi ro khi mua chung bất động sản thông qua ứng dụng điện thoại

Trước đây, các nhà đầu tư muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) thường phải có nhiều vốn, tuy nhiên, hiện nay trên thị trường BĐS xuất hiện mô hình mua chung thông qua ứng dụng trên điện thoại di động (app), người mua không cần vốn lớn vẫn có thể đầu tư.