Bất chấp dịch bệnh, Tp.HCM vẫn có gần 2.500 doanh nghiệp BĐS “chào đời”

22/01/2021 - 08:20

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đến năm 2020, TP.HCM có 41.933 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 1.169.917 tỷ đồng, trong đó, có 2.482 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới.

Bất chấp dịch bệnh, Tp.HCM vẫn có gần 2.500 doanh nghiệp BĐS “chào đời”
Ảnh minh họa

Đáng chú ý là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mặc dù chỉ chiếm 5,92% tổng số doanh nghiệp thành lập mới nhưng lại chiếm tới 55,92% tổng vốn đăng ký.

Báo cáo của Hiệp hội  Bất động sản TP.HCM cho thấy, đến năm 2020, TP.HCM có 41.933 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 1.169.917 tỷ đồng (giảm 5,22% về số doanh nghiệp và tăng 63,45% về số vốn đăng ký so với năm 2019), trong đó, thành lập mới 2.482 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Lũy kế đến hết tháng 10 năm 2020, thành phố có 440.284 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 6.931,854 tỷ đồng.

Về tạm ngừng kinh doanh và giải thể, năm 2020, thành phố có 13.833 lượt doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh (tăng 40,04%) và 5.988 lượt doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể (tăng 15,24%) và có 10.626 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng là 18,96% so với năm 2019.

Trong năm, cả nước có 1.325 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể, tăng 1,36 lần so với năm 2019, mức tăng cao nhất so với các thành phần kinh tế khác. Đây là một thiệt hại lớn, bởi bất động sản liên quan đến khoảng 35 ngành nghề của nền kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến năm 2020, thành phố thu hút 4,36 tỷ USD vốn FDI, tuy đứng đầu cả nước, nhưng giảm mạnh còn 47,49%. so với năm 2019. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là 726 triệu USD, chiếm 22,3%, đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI. Các nguồn FDI dẫn đầu là Singapore, 23,62%, tiếp theo là Hàn Quốc 17,04%, Quần đảo Virgin thuộc Anh 13,07%, Quần đảo Camay 10,29%, Nhật Bản 10,06%, Mỹ 3,72%, Hà Lan 3,11%, Trung Quốc 3,1%.

Chủ đề: Mua bán bất động sản TP.HCM

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị