Gần 27 tỷ USD vốn ngoại đăng ký vào Việt Nam

30/11/2020 - 08:02

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,43 tỷ USD, bằng 83,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Gần 27 tỷ USD vốn ngoại đăng ký vào Việt Nam

Trong đó, có 2.313 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 33,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 13,6 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng thời có 5.812 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 32,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị vốn góp 6,5 tỷ USD, giảm 41,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư cũng giảm so với cùng kỳ năm 2019, từ 35,4% trong 11 tháng năm 2019 xuống 24,7% trong 11 tháng năm 2020.

Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực dẫn đầu trong thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt trên 12,7 tỷ USD, chiếm 48,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,9 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký lần lượt đạt gần 3,8 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.

Giải ngân vốn FDI 11 tháng qua ước đạt 17,2 tỷ USD, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Cafeland