TP Hà Tĩnh quy hoạch nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn

18/06/2021 - 11:18

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Hà Tĩnh có 65 công trình là đất ở đô thị. Trong đó, một số khu đô thị có quy mô lên tới hàng trăm ha.

UBND TP Hà Tĩnh vừa có thông báo lấy ý kiến người dân về việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Cụ thể, một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 như sau: Diện tích đất đô thị có 2.496,98 ha, bao gồm địa giới hành chính của 10 phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, đất nông nghiệp có 222,86 ha, chiếm 8,93% diện tích đất đô thị; đất phi nông nghiệp có 2.247,13 ha, chiếm 89,99%; đất chưa sử dụng có 26,99 ha, chiếm 1,08%.

Tổng diện tích khu vực phát triển công nghiệp toàn thành phố có 48,82 ha. Toàn bộ là đất cụm công nghiệp trên địa bàn xã Đồng Môn, Thạch Bình và Thạch Hưng.

TP Hà Tĩnh hiện nay. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Diện tích khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ có 2.2001,23 ha. Trong đó, đất nông nghiệp có 186,07 ha, chủ yếu là các khu vực đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác có khả năng chuyển sang phát triển thêm các khu đô thị và đất trồng cây lâu năm liền kề trong khu ở đô thị; đất ở tại đô thị 615,17 ha, đất thương mại dịch vụ 138,38 ha.

Tổng diện tích khu thương mại, dịch vụ có 316,18 ha. Trong đó, đất thương mại 144,16 ha, chiếm 45,59%; đất phát triển hạ tầng có 48,09 ha, chiếm 15,21%; đất nông nghiệp phụ cận để phát triển thương mại dịch vụ có 64,29 ha, chiếm 20,30%.

Ngoài ra, TP Hà Tĩnh chuyển 1.325,66 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Theo danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Hà Tĩnh, đất ở đô thị có 65 công trình.

Trong đó có một số dự án lớn như Khu đô thị Hàm Nghi hơn 119 ha tại phường Thạch Linh, Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City gần 105 ha tại phường Văn Yên và phường Đại Nài;  Khu đô thị mới Văn Yên hơn 70 ha tại phường Văn Yên và phường Tân Giang; Khu đô thị mới phường Đại Nài hơn 31 ha; Khu đô thị Thạch Trung hơn 20 ha tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung,...

Theo House Viet Biên tập | Doanh nghiệp niêm yết