The Garden Mall

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông
  • 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 30,000M²