Dịch vụ review bất động sản | House Viet Media

25/03/2024 - 00:17
|
Bạn là môi giới, có kỹ năng quay dựng Video tốt và mong muốn có thêm thu nhập từ việc quay Review bất động sản. Bạn là chủ sở hữu bất động sản và muốn House Viet hỗ trợ quay Video tương tự để bán nhà/đất và được gắn chính số điện thoại của mình lên video, niêm yết trên mục video của Hệ thống Thương mại Điện tử Bất động sản House Viet.