Siết chặt quản lý môi giới bất động sản | Nguồn VTV

05/08/2019 - 17:41

Cả nước hiện có gần 300.000 nhân viên môi giới BĐS đang hoạt động, nhưng chỉ có 10% trong số đó là được đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề. Con số này thực sự tiềm ẩn nhiều bất ổn.